Chào mừng đến với Đặng Tộc Tp Hồ Chí Minh
Lời hay ý đẹp
  • Hãy giữ vững lập trường vào những điều bạn tin tưởng cho dù những người khác phản đối kịch liệt và áp lực đó đè nặng trên vai mà bạn vẫn chịu đựng được. Đó là Can Đảm.
  • Hãy luôn giữ nụ cười nở trên môi để ủng hộ nâng đỡ những người khác dù trong lòng bạn đang phiền muộn. Đó là Sức Mạnh.
  • Hãy Làm việc không ngừng và làm những việc mà trong lòng bạn biết rằng nó là công việc tốt. Đó là Cương Trực.
  • Hãy làm nhiều việc hơn những gì mà bạn làm để giúp đỡ những người thiếu thốn mà không bao giờ thốt một lời than phiền. Đó là Từ Bi.
  • Hãy giúp những người bạn đang cần sự giúp đỡ, không màng thời gian và kết quả, và cố gắng hết sức mình. Đó là Trung Kiên.
  • Hãy ngẩng cao đầu cho dù cuộc đời đang sụp đổ dưới chân bạn.
  • Hãy đối diện vấn đề và cố gắng hết sức mình với lòng tự tin thì thời gian sẽ đưa bạn đến một tương lai sáng lạng.
  • Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc.
  • Hãy ngẩng cao đầu và phấn đấu để cuộc sống của bạn mỗi ngày được tốt đẹp hơn!
Tài liệu Đặng tộc

ĐẶNG TỘC GIA HUY
Download

 

TỘC ƯỚC CỦA ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
(xem và tải về tại đây)

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TP. HỒ CHÍ MINH

(đọc và tải về tại đây)

ĐẶNG TỘC GIA HUẤN

心 肝 直 必 正 神 生
Tâm can trực tất chánh thần sanh
心 暗 嚜 必 邪 魔 惑
Tâm ám muội tất tà ma hoặc
萬 法 由 心 自 信
Vạn pháp do tâm tự tín
心 外 有 超  玄  之 玅
Tâm ngoại hữu siêu huyền chi diệu
一  言 有 益 莫 懷 益 人
Nhứt ngôn hữu ích mạc hoài ích  nhơn
無 利 己 之 心
Vô lợi kỷ chi tâm
佛 謂 慈 悲. 道 称 感  應, 儒 曰 忠 恕
Phật vị từ bi. Đạo xưng cảm ứng. Nho viết trung thứ
  莫 非 心 之 玅用 者 乎
Mạc phi tâm chi diệu dụng giả hồ !!!  
汝  等 子 孫:
Nhữ đẳng tử tôn :
出 而 社 会, 謹 言  謹 行,
Xuất nhi xã  hội, cẩn ngôn cẩn hành,
深  淵 泊  冰 非 耀 武 揚 威 之 地
Thâm uyên bạc băng, phi diệu võ dương oai chi  địa.
入 乎 家 族 同  宗  同 派,
Nhập hồ gia tộc, đồng tông đồng phái.
濟 弱  扶 羸 非 優 勝 劣 敗 之 場.
Tế nhược phò luy, phi ưu thắng liệt bại chi trường. 
上 事 父 母 : 
Thượng sự phụ mẫu :
晨  昏 之省,甘 脂 之 恭.
Thần hôn chi tỉnh, cam chỉ chi cung.
厚 薄 隨 緣  孝 敬 為 主
Hậu bạc tùy duyên, hiếu kỉnh vi chủ.
下 率 妻子:
Hạ suất thê tử

歸 於 正  道. 教 以 義  芳. 
Quy ư chánh đạo. Giáo dĩ nghĩa phương.
粗 飯 布 衣 始  終 如  一
Thô phạn bố y, thỉ chung như nhứt.
或 時 乎 醫,農, 工,賈,
Hoặc thời hồ : y, nông, công, cổ.
或 時 乎 次,士,公, 卿.
Hoặc thời hồ : thứ, sĩ, công, khanh.
遇  窮  時 幕 賤 其身,
Ngộ cùng thời mạc tiện kỳ thân.
逢  榮 處 幕 憍  其 志
Phùng vinh xứ mạc kiêu kỳ chí.
每 日  清 晨 静 坐 思 良,
Mỗi nhựt thanh thần, tịnh toạ tư lương
諸 惡 幕 作 衆  善  奉 行
Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành..
數 行  血 淚 囑  雅 兒 孫.
Sổ hàng huyết lụy chúc nhã nhi tôn.
聴 吾 者 吉  逆  吾 者 凶.
Thính ngô  giả kiết, nghịch ngô giả hung
世 路 欺 驅 守 口  防 意
Thế lộ khi khu, thủ khẩu phòng ý.
銘 之 在 心, 刻 之 在 志.
Minh chi tại tâm, khắc chi tại chí.
救 世 良 方 保 身 妙 計.
Cứu thế lương phương bảo thân diệu kế.
記 之 記 之
Ký chi ! ký chi !

中 秋  乙 亥
Trung thu Ất hợi (1935)
度生眞人 : 鄧 白 苓 降 譏 提 笔.
Độ sanh Chơn nhơn :
ĐẶNG BẠCH LINH giáng cơ đề bút.

Quyết định công nhận hoạt động họ Đặng Việt Nam

Xem Lịch
Bình chọn

Theo bạn họ Đặng Việt Nam có từ thời kỳ nào?

Thời Các Vua Hùng

Nhà Ngô(939 - 965)

Nhà Đinh (968 - 979)

Nhà Tiền Lê (980 - 1009

Nhà Lý (1010 - 1225)

Nhà Trần (1225 - 1400)

Nhà Hồ (1400 - 1407)